Databeskyttelseserklæring

Information om behandlingen af personoplysninger


Dine personoplysninger vil til brug for administration samt opfyldelse af din anmodning blive behandlet af følgende parter som dataansvarlige: Opel Danmark A/S, Bredevej 2A, 2830 Virum, Danmark, Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Tyskland, og – eventuelt - den af dig valgte Opel Partner.

Databehandlingen er baseret på persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Som dataansvarlige behandler vi dine personoplysninger som følger:

Oplysninger obligatoriske oplysninger er mærket med en *
Formål
1. Identifikations- og kontaktoplysninger
(Navn*, e-mailadresse*, telefonnummer, postadresse (* hvis relevant)
Kontakt, kommunikation og opfyldelse af anmodning. Tilmelding/afmelding af nyhedsbrev.
2. Oplysninger om model af interesse*
Opfyldelse af anmodning
3. Valgt Opel Partner
Opfyldelse af anmodning
4. Interesse i leasing / finansiering (* hvis relevant)
Opfyldelse af anmodning
5. Faktiske køretøjsoplysninger*, VIN-nummer*, Første registreringsdato, Registreringsnummer / nummerplade, kilometerstand, dato/tidspunkt for aflevering af køretøj, dato/tidspunkt for afhentning, Servicetype*, Lånebil
Opfyldelse af anmodning om service
6. Forespørgselstype
Opfyldelse af anmodning om kontakt


De ovenfor anførte oplysninger, der er mærket med en *, er obligatoriske oplysninger, der er påkrævet. Du er derfor forpligtet til at afgive disse oplysninger. Såfremt du ikke afgiver disse oplysninger, kan vi ikke opfylde din anmodning.
De ovenfor anførte oplysninger opbevares i tre år efter aftaleforholdets ophør.

Modtagere
Vi deler dine personoplysninger med følgende modtagere til følgende formål:

Oplysninger
Formål
Modtager(e)
Identifikations- og kontaktoplysninger
(Navn*, e-mailadresse *; telefonnummer, postadresse (* hvis relevant)), Oplysninger om model af interesse*, Valgt Opel-partner*, Leasing- / finansieringsinteresse (* hvis relevant), Faktiske køretøjsoplysninger*, VIN*, Første registreringsdato, Registreringsnummer / nummerplade, kilometerstand, dato/tidspunkt for aflevering af køretøj, dato/tidspunkt for afhentning af køretøj, Servicetype*, Lånebil, Forespørgselstype
Opfyldelse af anmodning
Opel Automobile GmbH og Opel Danmark A/S deler dine personoplysninger med de respektive tilknyttede databehandlere til brug for håndteringen af de nævnte formål.
Opel Automobile GmbH og Opel Danmark A/S deler endvidere dine personoplysninger med den respektive IT-tjenesteudbyder (GM Holdings LLC, Michigan, USA), som er placeret uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og dermed i et land, der ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Der foreligger ingen afgørelse fra EU-Kommissionens side om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, men der er etableret fornødne garantier, hvilket i dette tilfælde vil sige EU's standardkontraktbestemmelser. For at få en kopi bedes du sende en e-mail til privacyrights@opel.com.
Identifikations- og kontaktoplysninger
(Navn*, Telefonnummer)
Overvågning af opfyldelse
TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, UK


For yderligere oplysninger om databeskyttelsesrelaterede emner henvises til vores Databeskyttelses- og Cookies-politik.